Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Blociau Darluniau

Byddai'r rhain yn cael eu defnyddio ar gyfer adeiladu ac fel math o jig-so tri dimensiwn; mae'r blociau'n wag ac wedi'u gwneud allan o ddarnau tenau o bren ac wedi'u gorchuddio a darluniau papur.

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Sawl darlun cyflawn allech chi eu gwneud â'r set yma? Pa anifeiliaid allwch chi eu gweld? Gwnewch set o giwbiau allan o gerdyn tenau a naill ai lluniadu darluniau neu ddefnyddio darluniau o gylchgronau ar y 6 ochr.

picture blocks

News

Strange But True

  • list arrowHow did Victorians try out a new invention?

    Test it on the servants of course! That's what happened in 1860 at The Judge's Lodging, when gas lighting was put into the basement and not the Judge's rooms. They wanted to see if they got sick from the fumes. The servants were fine - that's why we got the lights working again.

Historical Handy Hints

Recipes