Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Brechdanau

Brechdanau Fictoria

Torrwch dafellau tenau o fara brown a rhoi menyn arnynt, a rhwng dwy dafell rhowch y canlynol bob yn ail: wyau wedi'u berwi'n galed ac wedi'u tafellu'n denau, berwr salad bach neu ferwr cynnar, ffiledi o frwyniaid wedi'u glanhau; rhannwch y tafelli hyn yn sgwariau neu'n betryalau bychain a'u gweini ar napcyn, naill ai i frecwast, i ginio bach neu i swper.
Francatelli, Cogydd i'r Frenhines Fictoria

Brechdanau Cyffredin


Rhwng tafellau tenau o fara menyn wedi'u torri naill ai o dorthau dau bwys brown neu dorthau Ffrengig neu o roliau, rhowch dafellau tenau o gig eidion, cig llo a ham, neu facwn, cig dafad, cig dofednod neu helgig; pa rai bynnag y byddwch chi'n eu defnyddio dylech fod wedi rhoi pupur a halen ar y cig, a mwstard Seisnig neu Ffrengig; weithiau ychwanegir picls wedi'u tafellu. Pan fyddwch chi wedi gwneud y brechdanau, pwyswch arnyn nhw â'ch llaw, i wneud i'r holl gynhwysion ddod at ei gilydd, torrwch nhw yn sgwariau, a'u gweini ar napcyn.
Francatelli

Brechdan Gaws (eithaf newydd)


Cymerwch ychydig bach o gaws hufen ffres iawn, a'i roi mewn basn neu fortar marmor. Ychwanegwch ychydig o halen, pupur a mwstard a'i guro'n dda hyd nes bydd y cymysgedd yr un ansawdd â menyn; os yw'n rhy galed, ychwanegwch ychydig o'r olaf, a'i ddefnyddio fel menyn ar fara â thafellau o gig rhyngddyn nhw.
Alexis Soyer

Brechdanau Caws


Er nad saig picnic yw hwn, rydyn ni wedi'i gynnwys i ddangos beth oedd tafell 'denau' o gaws yn ei olygu!
Gan ddechrau efo darn mawr tew o gaws Caer, neu unrhyw gaws cyfoethog da, torrwch ychydig o dafellau tenau rhyw ½ modfedd o drwch, a'u gosod rhwng tafellau o fara menyn brown, fel brechdanau. Gallwch chi osod y rhain ar blât yn y ffwrn a, phan fydd y bara wedi tostio, eu gweini ar napcyn yn boeth iawn ac yn gyflym iawn.
Mrs Beeton

News

Forthcoming Events

Strange But True

Historical Handy Hints

Recipes