Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Bwydydd Sawrus

Pâst Samwn

Pan fydd gennych chi samwn oer dros ben, tynnwch y croen oddi arno, a'i ddiesgyrnu, ac yna'i roi mewn mortar marmor gyda digonedd o fenyn clir; ychwanegwch eithaf tipyn o bupur, mês a brag ato, torri ffenigl yn fân iawn a'u curo i gyd gyda'i gilydd yn eithriadol o fân, a rhoi'r pâst yn dynn mewn potyn, a'i orchuddio â Menyn clir.
Mrs Rafald

Nodyn Llety'r Barnwr - Mae'n hawdd iawn gwneud hwn yn gyflym os oes gennych chi brosesydd bwyd. Gallwch chi ddefnyddio samwn tun rhad ac mae'r blas yn dal i fod yn wych. Fe ddylech ei weini gyda thrionglau o dost sych oer, ond fe allech ei roi mewn brechdanau. I gael menyn clir, twymwch ef yn araf hyd nes bydd yn dechrau gwahanu. Bydd y menyn rydych chi'n ei dywallt dros y pâst yn caledu nes dod yn haen drosto.

Torth Ham

8 owns o ham, 4 owns o gorn-bîff, 4 owns o friwsion bara, wedi'u tostio'n ysgafn, 1 afal coginio, wedi'i gratio, 2 owns o syltanas, 2 ŵy, wedi'u curo, 1 llwy fwrdd o bersli wedi'i dorri'n fân, 1 llwy de o groen lemon wedi'i gratio, pinsiad o bupur Jamaica, pinsiad o nytmeg, llaeth, halen a phupur.
Irwch dun bara a chaenu'r tu mewn â briwsion bara. Briwiwch y cig a'i gymysgu gyda gweddill y briwsion bara, ffrwythau, perlysiau, sbeisys a halen a phupur. Rhwymwch hwn ynghyd â'r wyau, gan ychwanegu ychydig o laeth os oes angen. Llwywch y cymysgedd yn ofalus i'r tun bara a'i bobi am 40 munud. Gadewch iddo oeri ac yna ei droi allan. Gallwch hefyd ei fwyta yn boeth.
Wedi'i addasu o rysáit Mrs Beeton

Patis Cyw a Ham

Cyw rhost oer. I bob ¼ pwys o hwn, caniatewch 2 owns o ham, 3 llwy fwrdd o hufen, 2 llwy fwrdd o wlych llysiau, ½ llwy de o groen lemon wedi'i falu; pupur cayenne, halen, a phupur fel y dymunwch; 1 llwy fwrdd o sudd lemon, 1 owns o fenyn wedi'i rolio mewn blawd, casys vol-au-vent.
Briwiwch y cig gwyn o'r cyw rhost oer yn fân iawn, ar ôl cael gwared âr croen i gyd; pwyswch ef, ac i bob ¼ pwys o gig, caniatewch y gyfran uchod o ham wedi'i friwio. Rhowch y rhain i mewn i sosban stiwio gyda'r gweddill o'r cynhwysion, a'u troi dros y gwres am ddeg munud neu ¼ awr, gan ofalu nad yw'r cymysgedd yn llosgi. Coginiwch y casys vol-au-vents a phan fyddan nhw wedi'u coginio, llenwch nhw âr cymysgedd.
Wedi'i addasu o rysáit Mrs Beeton

News

Forthcoming Events

Strange But True

Historical Handy Hints

Recipes