Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Deunyddiau Astudio

1. Llechen a phensil: Byddai defnyddio llechen yn y dosbarth yn ffordd hawdd a chost effeithiol o ysgrifennu a thynnu llun. Byddai'r pensiliau wedi'u gwneud o lechi hefyd a gellid glanhau'r bwrdd er mwyn dechrau eto.

Llechen a Phensil

2. Potel inc, pot inc ac ysgrifbin, bocs i'r pensiliau a'r ysgrifbinnau: Nid yw'n hawdd ysgrifennu'n daclus ag ysgrifbinnau inc, yn enwedig rhai fel y rhain sy'n cael eu dipio yn yr inc. Byddai potiau inc y plant yn cael eu llenwi o botel fawr. Byddai'n rhaid ichi allu ysgrifennu'n eithaf cyflym - byddai'r athro yn aml yn darllen allan yr hyn oedd i'w ysgrifennu a byddai'n rhaid ichi allu cadw i fyny ag ef.

Potel Ink

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Beth yw 'hylif ysgrifennu'? Ydych chi'n meddwl y byddai'n hawdd ysgrifennu â'r ysgrifbin yma? Pam mae'r bocs pren mor fudr? Ceisiwch gael ysgrifbin inc i roi cynnig arni.

 

3. Llusern Hud: Defnyddiwyd llusern hud yn aml i ddangos darluniau. Maen nhw'n eithaf tebyg i daflunyddion sleidiau. Mae hon yn gweithio trwy roi darluniau ar wydr i mewn i'r llithrydd pren a'u symud y tu ôl i'r lens. Mae drws yn y cefn lle byddech chi'n gosod golau olew a fyddai'n disgleirio trwy'r sleid ac yn taflunio'r ddelwedd ar wal. Byddai'r simnai ar y top yn helpu'r gwres o'r lamp i ddianc. Roedd yn bosib prynu setiau o sleidiau. Roedd llawer ohonyn nhw wedi'u paentio, fel y rhain, sef pedwar allan o set sy'n adrodd stori Dick Whittington. Yn ddiweddarach, roedd yn bosib cael setiau o sleidiau ffotograffig, yn aml o leoedd, er mwyn i'r plant ddysgu amdanyn nhw.

slide 1   slide 2

magic lantern

slide 3   slide 4

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Ceisiwch ddyfalu beth mae'r peiriant yma'n ei wneud a sut mae'n gweithio. Pa fath o bethau fyddwn ni'n eu defnyddio nawr i ddangos darluniau (un llun ar y tro neu symudol). Edrychwch ar y sleidiau. Pam mae rhifau gwahanol arnyn nhw? O ba stori maen nhw'n dod?

 

4. Dysgu ar y Cof: Roedd addysgu yn bennaf trwy ddysgu ar y cof a disgyblaeth, felly doedd dyddiau ysgol ddim yn apelgar iawn i'r rhan fwyaf o blant. Gan fod llawer o blant yn dechrau gweithio yn ddeg oed, nid oedd plentyndod yn llawer o hwyl! Roedd llyfrau 'Cwestiwn ac Ateb' yn ddull poblogaidd o ddysgu ffeithiau. Daw'r tudalennau yma o A Child's Guide To Knowledge: Being a Collection of Useful and Familiar Questions and Answers on Everyday Subjects, adapted for Young Persons and Arranged in the most Simple and Easy Language, 1860.

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Darllenwch y chwe thudalen yma. Edrychwch ar sut mae pob pwnc wedi'i gysylltu â'r nesaf. Edrychwch ar y dull ysgrifennu - ydy o'n anodd i'w ddarllen? Dewiswch ddau beth gwahanol (e.e. yr haul a buwch) a cheisiwch ysgrifennu cwestiynau ac atebion sy'n dechrau ag un ac yn diweddu â'r llall. 

 

 

textbook 1textbook 2

textbook 3textbook 4

 

textbook 5textbook 6

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowInexpressibles

    The name given to the tight trousers worn by some Regency gentlemen, such as the notorious Beau Brummell and his 'dandy' followers,  as they showed off their leg muscles.

Historical Handy Hints

Recipes