Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Dol Pedler

Dol Pedler

Roedd y doliau pedler Seisnig yn gopïau ffyddlon o'r masnachwyr stryd oedd i'w gweld yn gyffredin yn Llundain a dinasoedd eraill. Roedd eu dillad yn dangos yn fanwl-gywir dillad y dosbarthiadau gweithiol ar y pryd, tra byddai eu berfâu neu eu basgedi yn llawn o gopïau bychain o nwyddau ar werth, megis llysiau neu offer tŷ. Mae'r fenyw berfa drol yma'n dyddio o tua 1815. Mae'r nwyddau wedi hen ddiflannu o'i chert. Roedd wedi ei gwneud allan o blastr a phren ac wedi'i dylunio i'w llusgo â chortyn.

Yn yr ystafell ddosbarth:

Beth mae’r fenyw yma’n ei wneud? Oedd hi’n gyfoethog ynteu’n dlawd? Beth ydych chi’n meddwl oedd yn ei berfa drol? Efallai y gallech chi wneud ychydig o lysiau a ffrwythau bychain allan o glai modelu a fyddai yn ffitio ynddi.

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowInexpressibles

    The name given to the tight trousers worn by some Regency gentlemen, such as the notorious Beau Brummell and his 'dandy' followers,  as they showed off their leg muscles.

Historical Handy Hints

Recipes