Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Doliau

Vitorian Dolls

Mae'r ddwy ddol sydd i'w gweld yma'n dangos yn effeithiol y gwahaniaeth rhwng yr hyn fyddai gan ferched cyfoethog a merched tlawd i chwarae â nhw. Mae gan y ddol fawr wyneb a dwylo porslen, a fyddai'n ddrud i'w cynhyrchu, llygaid gwydr a chorff lledr wedi'i stwffio â blawd llif. Gwallt dynol yw ei gwallt, y byddai gwneuthurwyr doliau yn ei brynu oddi wrth ferched tlawd oedd yn ei werthu am arian. Nid pethau i chwarae gyda nhw oedd rhai o'r doliau porslen. Gwrthrychau hardd i edrych arnyn nhw ac i ddangos pa mor gyfoethog oedd y teulu oedd berchen arnyn nhw oedd y rhain. Roedd y doliau pren neu ddoliau pren cymalog yn rhatach o lawer. Roedd yn bosib eu prynu neu eu gwneud i blentyn tlawd. Mae gan hon freichiau a choesau sy'n symud ond doedd gan rai ddim breichiau na choesau (doliau 'stymp'), ac roedd yn bosib eu gwneud allan o begiau dillad, llwyau ac hyd yn oed hen esgidiau. Byddai doliau yn helpu merched i ddysgu i edrych ar ô eraill, bydden nhw'n gwmni i blentyn unig, ac wrth fynd â nhw allan i 'de parti', bydden nhw'n rhoi cyfle i blant gymdeithasu. Gallen nhw dreulio sawl awr yn gwneud dillad ac ategolion iddyn nhw, gan wella'u sgiliau gwnïo a chrefft. Daw'r lluniad o erthygl yn The Girl's Own Annual, 1880, ac roedd yn darlunio erthygl o'r enw How to Dress Dolls.

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Edrychwch ar y llun. Pa ddol fyddai'n eiddo i ferch gyfoethog a pha un i ferch dlawd? O ba ddefnydd mae'r doliau wedi'u gwneud? O ble ddaeth gwallt y ddol tsieni a pham? Allan o beth allech chi wneud dol os nad oedd gennych chi arian? Pa fath o gemau allen nhw eu chwarae gyda'u doliau?
Edrychwch ar y lluniad. Sawl gwahanol fath o ddol sydd yna? Ydych chi'n meddwl y byddai rhai o'r rhain yn eiddo i fechgyn? Pa rai? Pa ddol fyddai wedi costio fwyaf o arian? Fyddai rhywun wedi chwarae gyda'r ddol yma? Allwch chi weld doliau wedi'u gwneud allan o glytiau, o bren ac o borslen?
Gallech wneud dol i ferch dlawd gan ddefnyddio llwy bren neu beg dillad fel corff. Gallech wneud dillad allan o garpiau o ddefnydd.

doll drawing

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowTo stink or not to stink

    It takes 25 trips up and down our 41 stairs to bring the water from the basement water pump to fill the Judge's Bath (we know, we've tried it). Let's hope the judges liked to be stinky - poor maid!

     

Historical Handy Hints

Recipes