Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Gemau Awyr Agored victorian

Gemau Awyr Agored

Gallwch chi weld tri top chwipio gwahanol yma. Mae'r lluniadau'n dangos top â'i chwip, a bechgyn yn chwarae mewn cylch i weld top pwy fydd yn troi hiraf. Mae'r rhychau yn y pren er mwyn i'r chwip fynd iddyn nhw. Hefyd dangosir pêl gafodd ei darganfod yn y gwter mewn ysgol leol. Pêl wedi ei gwneud gartref yw hi ac mae'n dangos sut y byddai plant oes Fictoria yn aml yn creu eu hadloniant eu hunain. Darn o ddefnydd streipïog wedi'i wnïo'n fras i wneud siâp, a'i stwffio â blawd llif yw'r bêl.

spinning tops

playing tops

ball

 Yn yr ystafell ddosbarth:  

O ba ddefnydd mae'r teganau yma wedi'u gwneud? Yn eich barn chi, oedd y bêl yn eiddo i blentyn cyfoethog ynteu i blentyn tlawd? Pa fath o gemau allech chi eu chwarae gyda phêl fel hon? Ceisiwch gael top traddodiadol i ddangos i'r dosbarth, a gadewch iddyn nhw roi cynnig arno – mae'n anodd iawn!

spinning top

 

 

News

Forthcoming Events

Strange But True

Historical Handy Hints

Recipes