Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Gemau Awyr Agored victorian

Gemau Awyr Agored

Gallwch chi weld tri top chwipio gwahanol yma. Mae'r lluniadau'n dangos top â'i chwip, a bechgyn yn chwarae mewn cylch i weld top pwy fydd yn troi hiraf. Mae'r rhychau yn y pren er mwyn i'r chwip fynd iddyn nhw. Hefyd dangosir pêl gafodd ei darganfod yn y gwter mewn ysgol leol. Pêl wedi ei gwneud gartref yw hi ac mae'n dangos sut y byddai plant oes Fictoria yn aml yn creu eu hadloniant eu hunain. Darn o ddefnydd streipïog wedi'i wnïo'n fras i wneud siâp, a'i stwffio â blawd llif yw'r bêl.

spinning tops

playing tops

ball

 Yn yr ystafell ddosbarth:  

O ba ddefnydd mae'r teganau yma wedi'u gwneud? Yn eich barn chi, oedd y bêl yn eiddo i blentyn cyfoethog ynteu i blentyn tlawd? Pa fath o gemau allech chi eu chwarae gyda phêl fel hon? Ceisiwch gael top traddodiadol i ddangos i'r dosbarth, a gadewch iddyn nhw roi cynnig arno – mae'n anodd iawn!

spinning top

 

 

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowInexpressibles

    The name given to the tight trousers worn by some Regency gentlemen, such as the notorious Beau Brummell and his 'dandy' followers,  as they showed off their leg muscles.

Historical Handy Hints

Recipes