Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Yn ôl i ddarlun o'r gwrthrych dirgel

Bachau botymau. Nid oedd gan bobl yn oes Fictoria sipiau ac elastig i gadw eu dillad ymlaen fel ni. Roedd gan y rhan fwyaf o ddarnau o ddillad - hyd yn oed eu hesgidiau - fotymau, ac fe allai gymryd amser hir i wisgo. Bydden nhw'n defnyddio'r bachau bach yma i'w helpu i gau'r botymau bach trafferthus trwy eu tynnu trwy eu tyllau.

Yn ôl i'r cliw

News

Forthcoming Events

Strange But True

Historical Handy Hints

Recipes