Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Yn ôl i ddarlun o'r gwrthrych dirgel

Bachau botymau. Nid oedd gan bobl yn oes Fictoria sipiau ac elastig i gadw eu dillad ymlaen fel ni. Roedd gan y rhan fwyaf o ddarnau o ddillad - hyd yn oed eu hesgidiau - fotymau, ac fe allai gymryd amser hir i wisgo. Bydden nhw'n defnyddio'r bachau bach yma i'w helpu i gau'r botymau bach trafferthus trwy eu tynnu trwy eu tyllau.

Yn ôl i'r cliw

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowHow did Victorians try out a new invention?

    Test it on the servants of course! That's what happened in 1860 at The Judge's Lodging, when gas lighting was put into the basement and not the Judge's rooms. They wanted to see if they got sick from the fumes. The servants were fine - that's why we got the lights working again.

Historical Handy Hints

Recipes