Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Yn ôl i ddarlun o'r gwrthrych dirgel

Cigwain Ehedydd. Roedd hwn yn un anodd iawn. Ei bwrpas yw coginio adar bach fel yr ehedydd. Byddai’r bach ar y pen yn mynd dros tu blaen y tân sy’n rhuo a byddai'r adar yn hongian, dau ar y tro, ar y bachau bach y gellid eu symud yn ôl ac ymlaen ar hyd y goes i sicrhau eu bod y pellter cywir oddi wrth y fflamau. Oedden, roedden nhw’n wir yn bwyta ehedyddion (ond fe allen nhw fod braidd yn grensiog o ystyried yr holl esgyrn mân oed ganddyn nhw!).

Yn ôl i'r cliw

News

Forthcoming Events

Strange But True

Historical Handy Hints

Recipes