Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Yn ôl i ddarlun o'r gwrthrych dirgel

Glanhawr cyllyll. Cyn i ddur gwrthstaen gael ei ddyfeisio (sef defnydd eich cytleri adref mwy na thebyg), roedd yn anodd iawn cadw cyllyll yn lan ac yn sgleiniog. Os bydden nhw'n dod yn rhy wlyb, fe fydden nhw'n rhydu a gallai'r dŵr fynd i lawr trwy'r carnau, a fyddai wedi'u gwneud o bren neu asgwrn. Byddai'r morynion Fictoraidd yn defnyddio peiriant arbennig ar gyfer glanhau cyllyll i'w sgleinio. Bydden nhw'n rhoi'r cyllyll, a'r llafn ar i lawr, i mewn i'r tyllau ar hyd top y peiriant, gyda ychydig o bowdwr sgleinio, ac yna bydden nhw'n troi'r handlen i wneud i'r brwshis caled y tu mewn wneud eu gwaith.

Yn ôl i'r cliw

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowHow did Victorians try out a new invention?

    Test it on the servants of course! That's what happened in 1860 at The Judge's Lodging, when gas lighting was put into the basement and not the Judge's rooms. They wanted to see if they got sick from the fumes. The servants were fine - that's why we got the lights working again.

Historical Handy Hints

Recipes