Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Yn ôl i ddarlun o'r gwrthrych dirgel

Golchbren. Dychmygwch geisio golchi'ch dillad ag un o'r rhain! Wrth gwrs, nid oedd gan bobl yn oes Fictoria beiriannau golchi fel ni. Roedd yn rhaid iddyn nhw weithio'n galed i lanhau eu dillad mewn twb mawr o ddŵr. Meddyliwch am waith caled pwmpio dŵr o'r ffynnon a'i wresogi dros dan cyn ichi hyd yn oed ddechrau glanhau eich dillad! Bydden nhw'n defnyddio'r golchbren i wthio'r dillad o amgylch yn y dŵr a'u siglo o gwmpas i gael y baw allan (fel mae peiriant golchi modern yn ei wneud pan fydd y dillad yn cael eu troelli). Mae yna un darn ar goll o'n golchbren ni - os byddwch chi'n edrych yn agos fe welwch chi dwll yn yr handlen yn ymyl y top lle byddai darn arall o bren wedi mynd trwodd i'w wneud yn haws gafael ynddo.

Yn ôl i'r cliw

News

Forthcoming Events

Strange But True

Historical Handy Hints

Recipes