Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Yn ôl i ddarlun o'r gwrthrych dirgel

Rhaw Briwsion. Gallai'r byrddau ddod braidd yn fudr o ystyried yr holl fwyd roedd yn rhaid i bobl ei fwyta mewn tŷ mawreddog. Hefyd, nid oedd y morynion am olchi'r llieiniau bwrdd oni bai eu bod nhw wedi'u staenio. Teclyn arbennig yw rhaw briwsion i gael tameidiau rhydd o fwyd oddi ar y bwrdd cinio. Mae'n edrych yn dda oherwydd, yn wahanol i'r rhaw lwch, efallai y byddai'n rhaid i'r forwyn ei ddefnyddio yng ngŵydd ei meistr neu ei meistres.

Yn ôl i'r cliw

News

Forthcoming Events

Strange But True

Historical Handy Hints

Recipes