Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Yn ôl i ddarlun o'r gwrthrych dirgel

Ysbydolau menyn pren a stamp menyn. Byddai staff cegin Fictoraidd yn aml yn gwneud eu menyn eu hunain mewn buddai bren fawr. Bydden nhw'n defnyddio'r ysbydolau menyn yma i fowldio'r menyn oedd newydd ei wneud yn floc ac, ar gyfer ciniawau ffansi, fe allen nhw ddefnyddio'r stamp a'r llun hyfryd o alarch arno i bwyso ar yr arwyneb a gwneud llun.

Yn ôl i'r cliw

News

Strange But True

  • list arrowWould you wee in your dining room?

    Victorian gentlemen did! Some dining rooms (like ours) had a special cupboard to house a chamber pot so all the gentlemen could go for a wee without leaving the table (once the ladies had left the room, of course!).

     

Historical Handy Hints

Recipes