Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Manion Ychwanegol

Lemonêd

3 lemon mawr a siwgr
Tynnwch y croen yn denau iawn oddi ar y lemonau (gyda phliciwr tatws neu declyn tynnu croen lemon). Rhowch nhw mewn padell 7″ drom a'u gorchuddio â thua 1 modfedd o ddŵr. Rhowch gaead ar y badell a'i gosod ar wres isel iawn. Peidiwch â gadael iddo ferwi neu fe fydd blas chwerw arno. Gadewch iddo oeri ac yna hidlo'r hylif i mewn i jwg. Ychwanegwch y sudd wedi'i wasgu o'r lemonau a siwgr fel y dymunwch. Mae'n rhaid iddo fod yn felys ac yn gryf. Teneuwch y cordial hwn â dŵr ffynnon pefriol neu lonydd.

Salad Casanova

Torrwch goesau gwyn dau glwstwr o seleri yn ddarnau modfedd o hyd, a rhowch y rhain mewn powlen salad gyda gwyn tri ŵy wedi'u berwi'n galed, hefyd wedi'u torri'n fân; ychwanegwch saws mayonnaise gwyn, a sialotsyn bach; taenwch felynwy y wyau sydd wedi'u berwi'n galed, ac rydych eisoes wedi eu rhwbio trwy ridyll weiar at y diben, dros arwyneb y salad.
Francatelli

Salad Tatws

10 neu 12 o datws berw oer, 4 llwy fwrdd o finegr taragon neu finegr plaen, 6 llwy fwrdd o olew salad, pupur a halen fel y dymunwch, 1 llwy de o bersli wedi'i falu.
Torrwch y tatws yn dafellau rhyw ½ modfedd o drwch; rhowch y rhain mewn powlen salad gydag olew a finegr ar y gyfran uchod; ychwanegwch y pupur a'r halen, ac 1 llwy de o bersli; cymysgwch y salad yn dda fel bod yr holl gynhwysion wedi'u cymysgu'n llwyr, a'i fod yn barod i'w weini. Dylid gwneud hyn dwy neu dair awr cyn bod angen ei roi ar y bwrdd. Gallwch chi ychwanegu brwyniaid, olewydd, a phicls at y salad yma, ac felly hefyd tafellau o gig eidion, cig ffowlyn neu gig twrci oer.
Mrs Beeton

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowWould you wee in your dining room?

    Victorian gentlemen did! Some dining rooms (like ours) had a special cupboard to house a chamber pot so all the gentlemen could go for a wee without leaving the table (once the ladies had left the room, of course!).

     

Historical Handy Hints

Recipes