Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Pwdinau

Hufen Oren

Twymwch 1 peint o sudd oren a ½ peint o ddŵr gyda siwgr fel y dymunwch, a sudd un lemon. Pan fydd hwn yn berwi, ychwanegwch ddigon o gelatin i setio dau beint, a'i droi yn dda. Mudferwch y cwbl gyda'i gilydd am 5 munud, gan ei droi, ac yna gadael iddo oeri. Pan fydd yn oer, curwch ½ peint o hufen i'r jeli a'i arllwys i mewn i fowld wedi'i iro'n ysgafn (defnyddiwch olew). Pan fydd wedi setio, rhowch y mowld mewn dŵr poeth am ychydig o eiliadau a throi'r pwdin allan ar blât.
Wedi'i addasu o rysáit Mrs Beeton

Nodyn Llety'r Barnwr - Cyn belled âch bod chi'n cadw swm y gelatin rydych chi'n ei ddefnyddio yn gymesur âr hylif, fe allech chi roi cynnig ar bob math o jelïau a hufenau - sudd afal, hufen siocled (wedi'i wneud â siocled poeth). Rhowch gynnig ar ychwanegu ffrwythau at y jelïau, wedi'u trefnu ar waelod y saig fel eu bod yn gwneud addurniad pan fydd yn cael ei droi allan (cofiwch nad yw afal pîn a ffrwyth ciwi yn gadael i jeli setio).

Iâ Hufen Te

Paratowch baned o de cryf iawn, wedi'i felysu â 2 lwy fwrdd o siwgr, ac ychwanegwch hwn at 1 peint o hufen neu gwstard a'i rewi.
Agnes Marshall

Iâ Dŵr Gellyg

Pliciwch 6 gellygen dda a'u torri yn dafellau, a'u rhoi i goginio mewn 1½ peint o ddŵr gyda 6 owns o siwgr, ychydig o groen lemon a sinamon; ychwanegwch ychydig o garmin (lliw bwyd coch) pan fydd wedi coginio; pwyswch y cymysgedd trwy ridyll a'i rewi.
Agnes Marshall

1 peint o Hufen plaen

1 peint o hufen wedi'i felysu â chwarter pwys o siwgr mân.
Agnes Marshall

News

Forthcoming Events

Strange But True

Historical Handy Hints

Recipes