Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Pynciau

Yn yr adran yma, fe welwch rai tudalennau o lyfrau nodiadau oedd yn eiddo i blant o Lanandras. Fe welwch chi adroddiad ysgol hefyd.

1. Adroddiad Ysgol: Er mai ar y 3 phrif bwnc, sef darllen, ysgrifennu a rhifyddeg fyddai gwersi'n canolbwyntio, byddai daearyddiaeth, hanes a phynciau eraill yn cael eu haddysgu hefyd, gan ddibynnu ar ddiddordeb yr athro ym mhob pwnc.

school report

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Edrychwch ar y rhestr o bynciau. Oes pynciau yma sydd gennym ni yn yr ysgol heddiw? Rhai na chlywoch chi erioed amdanyn nhw? Rhai y byddech chi'n hoffi eu dysgu? Beth oedd safle Winnie Newell yn ei dosbarth? Am ba bwnc gafodd hi'r mwyaf o bwyntiau? Ym mha bwnc oedd hi uchaf yn ei dosbarth? Nawr, edrychwch ar y darluniau o'u gwaith...

2. Daearyddiaeth: Dyma dudalennau o lyfr nodiadau daearyddiaeth Winnie. Mae un map o'r ardal lle roedd hi'n byw ac mae'r llall yn dangos Cymru a Lloegr, a'r hyn roedd gwahanol ardaloedd yn adnabyddus amdano.

radnorshire

 

what  from where

 

3. Hanes: Dyma siart sy'n dangos pob brenin a phob brenhines Lloegr, pa bryd oedden nhw'n teyrnasu ac o ba deulu y daethon nhw. Byddai disgwyl i blant Oes Fictoria ddysgu hyn. Mae'n dod o Outlines of English History gan Henry Ince a James Gilbert, 1859.

kings & queens

4. Celf: Yn aml, byddai'n rhaid i blant gopïo paentiadau enwog - fel arfer tirluniau, yn eu gwersi celf. John Newell wnaeth luniadu hwn, ym 1873.

goat drawing

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Dewch o hyd i ddarlun rydych chi'n ei hoffi a rhowch gynnig ar ei gopïo.

5. Ysgrifennu: Byddai llawer o amser yn cael ei dreulio ar sicrhau bod llawysgrifen disgyblion yn dda. Byddai llyfrau copi yn rhoi brawddegau fyddai'n rhaid i'r plant eu hatgynhyrchu ar y llinellau islaw. Gallwch weld un ymarfer cyfan yma, ynghyd ag un na chafodd ei gwblhau. Ni allai rhai ysgolion fforddio'r llyfrau yma a'r inc; byddai'r geiriau'n cael eu hysgrifennu ar y bwrdd du a'u copïo ar lechi.

copy book

copy page

copy pageYn yr ystafell ddosbarth:  

Ceisiwch gopïo brawddeg bedair gwaith (gallech ddefnyddio ffontiau ar y cyfrifiadur i greu eich tudalen llyfr copi eich hun, hyd yn oed).

6. Coginio a Sgiliau'r Cartref: Byddai merched yn cael eu dysgu i wnïo, gwau, coginio a gwneud sgiliau'r cartref. Dyma dudalennau o nodiadau Winnie Newell ar gyfer coginio a golchi dillad.

recipe page

laundry page

 

 

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Gwnewch y melysion i'ch dosbarth gael eu blasu. Golchwch bâr o sanau yn yr un dull. Beth ydy ystyr '1st and 2nd water'?

7. Gwnïo: Byddai merched yn dysgu sut i wneud ffrogiau, trwsio dillad, brodio a chreu gwrthrychau fyddai'n ddefnyddiol yn y cartref. Bydden nhw'n ymarfer eu sgiliau trwy wneud sampleri - lluniau wedi'u brodio oedd yn aml yn cynnwys yr wyddor, testun crefyddol a blodau. Gwnaeth Martha Palfrey y sampler yma ym 1865. Roedd hi'n 13 oed. Mae hwn nawr yng nghasgliad Amgueddfa Powysland, Y Trallwng.

sampler

 

dog
CI

bird
ADERYN

123
123

teapot
TEBOT

Yn yr ystafell ddosbarth:  

Dyluniwch batrwm ar bapur ar gyfer eich sampler eich hun. Rhowch gynnig ar bwytho - dewiswch liain lle gallwch chi weld y tyllau rhwng yr edafedd yn hawdd (gallwch gael defnydd pwytho croes o siopau hobi). Gwnewch eich dyluniad eich hun neu dilynwch y patrymau isod ar gyfer darluniau syml i'w gwneud trwy ddefnyddio edafedd brodio a phwyth croes (X).

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowInexpressibles

    The name given to the tight trousers worn by some Regency gentlemen, such as the notorious Beau Brummell and his 'dandy' followers,  as they showed off their leg muscles.

Historical Handy Hints

Recipes